Preporuke za rad otvorenih i zatvorenih bazenskih kupališta

Preporuke za rad otvorenih i zatvorenih bazenskih kupališta, vodenih parkova, spa & wellness centar tokom epidemije COVID-19
Ove se preporuke odnose na sprovođenje mjera koje se primjenjuju u djelatnostima bazenskih
kupališta , vodenih parkova, spa & wellness centara tokom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite zaposlenih i posjetilaca. Preporuke se mogu primjeniti i na bazene koje imaju medicinsku indikaciju, hidromasažne kade i dr.
1. Opšte preporuke
Vidljiva obavještenja i informisanje gostiju – Na vidljivom mjestu na ulazu, kao i u samom prostoru gdje borave posjetioci, neophodno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite kojih se treba pridržavati ili koje se odnose na taj prostor.
Ako je je dostupna odgovarajuća infrastruktura, moguće je razglasom povremeno davati informacije kaje bi potsjećalo posjetioce na naophodnost pridržavanja mjera fizičke distance i drugih opštih mjera.
Maksimalan broj osoba u prostorima – Prostor i funkcionisanje otvorenih i zatvorenih bazenskih kupališta, aqua parkova i spa & wellness centara mora biti organizovano na način koji omogućava održavanje fizičke distance od 2m.
Fizička udaljenost – Za sve posjetioce i zaposlene savjetuje se pridržavanja fizičke distance od 2 metra.
Opšte i higijenske mjere. – Smjernice za opšte mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 su dostupne sa linka: https://www.ijzcg.me/…/novi-koronavirus-covid-19-kako-da-se…
Preporuke za pridržavanje svih preventivnih mjera odnosi se na sve prostore bazenskih kupališta, vodenih parkova (bazena, površine oko bazena, prostora gdje su smještene prostorije garderobe, sanitarni čvorovi) i spa & wellness centara.
2. Prostorni i tehnički uslovi bazenskih kupališta i vodenih parkova
Dezinfekcija ruku – Na svim ulaznim prostorima te u radnim prostorima zaposlenika nužno je
postavljanje dozatora s dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od70 % ili drugog sredstva s deklarisanim virucidnim djelovanjem prema uputstvima proizvođača i prikladnog za korišćenje na koži).
Fizička udaljenost – Treba odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička distance.
Neophodno je dezinfikovati ležaljke nekoliko puta dnevno, a obavezno nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku, a prije nego što se smije staviti na raspolaganje sledećem gostu.

Ako prostori kupališta predviđaju druga sjedeća mjesta, njih takođe treba rasporediti na 2 metra udaljenosti.
Odlaganje otpada – U svim zatvorenim prostorima kupališta, kao i na adekvatnim razmacima na otvorenim prostorima preporučuje se postavljanje kanti za otpad sa odgovarajućim poklopcima.
Redovno održavanje higijene prostora – Smjernice za opšte savjete za čišćenje i dezinfekciju prostora su dostupne sa linku: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/…/1585233255-ciscenje…
Koriščenje vode i hlora – Održavanje higijenskih uslova bazenske vode (vode za kupanje) i
obezbjeđivanje kontinuiranog rada uređaja za pripremu vode se sprovodi na uobičajen način, shodno Pravilniku o sanitarno tehničkim i higijenskim uslovima, kao i uslovima za zadravstvenu ispravnost vode za rekreativne potrebe i druge vode od javnog zdravstvenog interesa sl. list broj 57/18.
Klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju – Posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja
filtera i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene vazduha u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcionisanje opreme za ventilaciju, izmjenu vazduha i odvlaživanja zatvorenih bazena.
Smjernice o korišćenju klima uređja dostupne su na linku: https://www.ijzcg.me/…/preporuke-za-koriscenje-uredaja-za-k….
Dozatori i ostali uređaji za dezinfekciona sredstva – Neophodno je sprovoditi redovne provjere kao bi se obezbijedilo pravilno funkcionisanje dispenzera za sapun i dezinfekciona sredstva. Preporučuje se korišćenje papirnatih ubrusa i sušača za ruke.
Uslovi za korišćenje i održavanje sanitarnih čvorova – Potrebno je čistiti i dezinfikovati sanitarne prostore na svaka dva sata (a po potrebi i češće).
Obavezno je organizovati korišćenje sanitarnih čvorova u skladu sa preporukama održavanja fizičke distance.
3. Prostori bazena
Ulazak u bazen – Prije korišćenja bazena obavezno je tuširanje a preporučuje se postavljanje dezobarijere za pranje stopala.
Maksimalan broj ljudi u bazenu – Broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u bazenu zavisi od veličine bazena i prihvatljiv je onaj broj osoba pri kojemu je moguće održavanje fizičke distance. U slučaju da je u bazenu pojačano kretanje i aktivnost, treba razmotriti dodatno smanjenje broja osoba.

4. Preporuke za zaposlene
Opšte zaštitne mjere – Treba redovno prati ruke sapunom i vodom / ili koristiti dezinficijens na bazi alkohola ili drugog sredstva s deklarisanim virucidnim djelovanjem prema uputstvu proizvođača i prikladnog za korištenje na koži.
Maksimalna zaštita – Osoblje treba prilikom interakcije sa posjetiocima da koristi zaštitnu masku koja prekriva i nos i usta. Ako je moguće, treba ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanje, blagajni i td., tako da fizički odvoji zaposlenog od posjetioca. Treba savjetovati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama. Poslodavac je zadužen za osiguranje dovoljne količine zaštitne opreme za zaposlene.
Pojava zdravstvenih tegoba kod osoblja – Zaposleni koji se osjećaju bolesno (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo bolesti respiratornih puteva), ne treba da dolaze na posao, već da se jave nadređenom i nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.
Čišćenje i dezinfekcija – Treba sprovoditi čišćenje i dezinfekciju svih radnih površina jednom dnevno a po potrebi i češće.
Informisanost osoblja – Prije početka rada / otvaranja edukuje osoblje o svim mjerama koje se sprovode.
5. Klubovi vodenih sportova
Uslovi za treninge. Klubovi vodenih sportova (plivanje, vaterpolo, skokovi u vodu i slično) tokom pripreme za trening pridržavaju se higijenskih mjera koje se odnose na prostore bazenskih kupališta navedenih u ovim preporukama.
Evidencija. Za svaki trening i organizovanu sportsko-rekreativnu aktivnost ili slobodno korišćenje od strane građana na bazenskom kupalištu ili vodenom parku neophodno je voditi evidenciju prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusomSARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja treninga ili aktivnosti, u evidenciju se unose ime i prezime, telefonski broj, vrijeme dolaska i odlaska trenera, instruktora, voditelja, sportista, korisnika, asistenta i eventualno ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje aktivnosti.

– Sprovoditi redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode u bazenima prema Pravilniku o sanitarno –tehničkim i higijenskim uslovima kao i uslovima za zdravstvenu ispravnost vode za rekreativne potrebe i druge vode od javnozdravstvenog interesa Sl.list CG br. 57/18

Posted in: