Upravni odbor

 

UPRAVNI ODBOR JP SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

1. Marko Kilibarda – predsjednik

2. Dragan Bigović – član

3.Marko Mirjačić – član

4. Nikola Goranović – član

5. Luka Žugić- član