Teren za fudbal

Od sportskih terena na otvorenom, u funkciji je teren za fudbal  sa vještačkom podlogom – Mini Pitch teren površine 594 m2 .

Teren je otvoren u  septembru 2005. godine.

Realizacija projekta za izmjenu vještačke trave na fudbalskom terenu, izvršena je 2015.godine.

Travnati teren služi za rekreaciju građana po povoljnim cijenama, kao i za potrebe škola fudbala.