OBAVIJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA SPORTSKIH SADRŽAJA JP SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

PRIVREMENE PREPORUKE ZA SPREČAVANJE COVID-19 TOKOM ODRŽAVANJA JAVNIH DOGAĐAJA I OKUPLJANJA

Prililkom održavanja i u čestvovanja na javnim okupljanjima bez obzira na njihovu vrstu potrebno je postupanje u skladu sa sledećim preporukama.
Opšte preporuke
Pojačana lična higijena. Treba izbjegavati dodirivanje usta, nosa i lica prljavim rukama.
Fizička udaljenost. Za cijelo vrijeme boravka u svim prostorima, uključujući dolazak i odlazak, preporučuje se održavanje fizičke udaljenosti između osoba od 2 metra. Pravilo fizičke udaljenosti ne mora se primjenjivati između članova istog domaćinstva ili osoba koje su uobičajeno u bliskom kontaktu.
Maske za lice. Preporučuje se korišćenje maske za lice ili medicinskih maski za osobe koje imaju rizik od razvoja težeg oblika bolesti COVID-19. U zatvorenim javnim prostorima je obavezno korišćenje maski za lice ili medicinskih maski.
Ograničenje ukupnog broja učesnika.
Omogućuje se organizovanje javnih događaja i okupljanja osoba na otvorenim i zatvorenim prostorima.
Najveći broj osoba koje mogu istovremeno boraviti u zatvorenim i otvorenim prostorima, uz poštovanje preporučenog fizičke udaljenosti od 2 metra među posjetiocima je 200 i on je određen sprav trenutne epidemiološke situacije ali i kapaciteta epidemiološke službe da adekvatno postupa u slučaju potrebe za traganjem za kontaktima i protivepidemijskim djelovanjem i implementacijom mjera.
Maksimalni broj osoba koje mogu biti prisutne na javnim okupljanjima ili događanjima na otvorenim ili u zatvorenim prostorima podložan je promjeni u skladu sa rezultatima situacione analize i kontinuirane epidemiološke procjene stanja.

Posted in: