Opšti akti

  • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU BAZENA JP SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

    Uvodne odredbe Član 1. Pravilnikom (u daljem tekstu  Pravilnik) o korišćenja bazena Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić ( u daljem tekstu preduzeća) uređuje se način rada  olimpijskog bazena (u daljem tekstu bazen), propisuju pravila ponašanja posjetilaca i korisnika bazena, kao i pravila koja regulišu održavanje reda i bezbjednosti u bezenu  u vrijeme njegovog rada. Pod bazenom  se podrazumjevaju […]

  • CJENOVNIK

    KORIŠĆENJE SPORTSKE DVORANE OLIMPIJSKI PROGRAM REKREACIJA                                                            CIJENA                                                             CIJENA Trening dnevni (07h-15h) 50 €/h Trening dnevni (07h-15h) 40 €/h Trening noćni (15h-23h) 60 €/h Trening noćni (15h-23h) 50 €/h Utakmice niži rang-dnevni termin (07h-15h) 120€/h Utakmice niži rang i školski sport 50 €/h Utakmice niži rang-noćni termin (15h-23h) 150 €/h Utakmice viši rang-dnevni termin […]