Opšti akti

  • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU BAZENA JP SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

    Uvodne odredbe Član 1. Pravilnikom (u daljem tekstu  Pravilnik) o korišćenja bazena Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić ( u daljem tekstu preduzeća) uređuje se način rada  olimpijskog bazena (u daljem tekstu bazen), propisuju pravila ponašanja posjetilaca i korisnika bazena, kao i pravila koja regulišu održavanje reda i bezbjednosti u bezenu  u vrijeme njegovog rada. Pod bazenom  se podrazumjevaju […]

  • CJENOVNIK

                                                                      KORIŠĆENJE SPORTSKE DVORANE OLIMPIJSKI PROGRAM   REKREACIJA                                                              CIJENA                                                               CIJENA   Trening dnevni (07h-15h) 50 €/h Trening dnevni (07h-15h) […]