Sportski tereni na otvorenom

Sportski tereni na otvorenom sadrže:

*Teren za fudbal

*Teniske terene

 

* Teren za fudbal  sa vještačkom podlogom – Mini Pitch teren površine je 594 m2 .

Teren je otvoren u  septembru 2005. godine, dok projekat za izmjenu vještačke trave na fudbalskom terenu je realizovan u junu 2015.godine.

 

* Teniski tereni su izgrađeni, septembra 2008.godine.

U sklopu spoljašnjeg uređenja Sportskog centra, izgrađena su dva teniska terena površine  1.600 m2 , sa zemljanom podlogom. 

Takođe, je planirana i izgradnja dvostranih tribina za potrebe pomenutih terena.

 

U slobodnom neiskorišćenom prostoru Sportskog centra, projektom je predviđena izgradnja terena za rukomet, parking prostora, fontane i dječjeg parka.