Teniski tereni

U sklopu spoljašnjeg uređenja Sportskog centra, izgrađena su  dva teniska terena površine  1.600 m2 , sa zemljanom podlogom.

Teniski tereni su izgrađeni, septembra 2008.godine.

Takođe, je planirana i izgradnja dvostranih tribina za potrebe pomenutih terena.

Oba terena se koriste za obuku mladih polaznika škole tenisa.

Takođe, terene mogu koristiti svi građani za svoju rekreaciju po povoljnim cijenama.