Direktor

Spasoje – Pajo Bulajić
Direktor u periodu od 1991.g. do 2001.g.

Radonja Marković
Direktor u periodu od 2001.g. do 2005.g

Predrag Ivanović
Direktor u periodu od 2005.g.

dr

Predrag Ivanović CV (Curriculum Vitae)
LIČNI PODACI

Ime: Predrag Ivanović
Datum rođenja: 01.09.1962.
Adresa: II dalmanska S-72 Nikšić
Telefon: 067/687-609
e-mail: [email protected]

OBRAZOVANJE

OŠ“Braća   Ribar“ Nikšić
Gimnazija “Stojan Cerović” Nikšić
Fakultet za   fizičku kulturu Sarajevo

RADNO ISKUSTVO

1995.- 2005. Obavljao poslove referenta za sport i rekreaciju u sportskoj dvorani JP Sportski centar Nikšić, a zatim poslove upravnika dvorane.
2005.- danas Direktor JP Sportski centar Nikšić

POLITIČKO ISKUSTVO

Bio je odbornik u SO Nikšić
Član Izvršnog odbora DPS Nikšić
Član Glavnog odbora DPS CG

 

OSTALO

-Član sekretarijata odbora međunarodne asocijacije upravljača za sport i slobodno vrijeme IASLIM,

-Član Stručnog savjeta za plivanje VPSCG,

-Oženjen,otac dvoje djece.