Menadžment

Rukovodilac sektora za sport – Milić Milovan 040/201 – 252 ; milovan.milic@scniksic.me

Rukovodilac ekonomsko-finansijskog sektora – Radović Ivana 040/201 – 252; ivana.radovic@scniksic.me

Rukovodilac sektora za opšte,pravne i kadrovske poslove – Jakšić Nebojša 040/201 – 252; nebojsa.jaksic@scniksic.me

Rukovodilac sektora za marketing,prodaju i ugostiteljstvo – Lješković Sanja 040/201 – 252; sanja.ljeskovic@scniksic.me

Upravnik Dvorane A,Teretane,Streljane i Fitness-a – Nikolić Đorđije 040/247 – 657

Upravnik Dvorane B i Terena na otvorenom – Abramović Miloš 040/245 – 074

Upravnik Restorana – Đurković Luka 040/247 – 339