Menadžment

Rukovodilac sektora za sport – Vuković Milan 040/201 – 252;[email protected]

Rukovodilac ekonomsko-finansijskog sektora – Radović Ivana 040/201 – 252; [email protected]

Rukovodilac sektora za opšte,pravne i kadrovske poslove – Jakšić Nebojša 040/201 – 252; [email protected]

Rukovodilac sektora za marketing,prodaju i ugostiteljstvo – Lješković Sanja 040/201 – 252; [email protected]

Upravnik Dvorane A,Teretane,Streljane i Fitness-a – Nikolić Đorđije 040/247 – 657

Upravnik Bazena i Terena na otvorenom – Abramović Miloš 068/892-686

Upravnik Restorana – Đurković Luka 040/247 – 339