Sportska dvorana

 Velika dvorana

 

Velika dvorana je prva puštena u upotrebu 18.septembra 1994. godine.

Njena površina iznosi 4.900 m2 . Kapaciteta je 3.000 mjesta za sjedenje i 1.000 mjesta za stajanje,na dvostranim tribinama. Površina parketa iznosi 2.224 m2  (Velika dvorana: 49m*32.5m, pomoćna dvorana 16m*32.5m).

Dvorana je uslovna i u njoj se mogu odvijati sva sportska takmicenja malih sportova, kao i organizacija kulturnih, zabavnih i sajamskih manifestacija.

 

Realizacija projekta prepravke centralnog grijanja dvorane i pratećih prostorija, prelaskom na gasne kotlove,  značajno je poboljšalo uslove zagrijavanja dvorane. Projekat je realizovan 18.septembra 2008.god.

Realizacijom  projekta  plinskog grijanja u dvorani,stvorili su se bolji uslovi, za  organizaciju sportskih takmičenja i susreta, omogućili su se bolji uslovi za rad sportskih klubova,veća iskorišćenost dvorane,ušteda postojećih troškova i sl.

Takođe,planirana je nabavka i ugradnja teleskopskih tribina, što bi povećalo broj mjesta za sjedenje.

*Napomena: Ovim putem molimo sve korisnike da se upoznaju sa kućnim redom JP Sportski centar Nikšić

 

 

KUĆNI RED

U OBJEKTIMA JP „SPORTSKI CENTAR“ NIKŠIĆ

 

Član 1.

Pravilnikom o kućnom redu se reguliše ponašanje korisnika u Sportskom centru u cilju obezbjeđenja ugodnog boravka, stručne pomoći, rada i higijene korisnicima i posjetiocima centra.

Član 2.

Ulaz u sportske objekte dozvoljen je isključivo kroz predviđene ulaze.

Djeci mlađoj od 8 godina pristup je dozvoljen samo uz prisustvo roditelja ili punoljetnog lica, koje će snositi punu odgovornost za vrijeme bavljena u objektu.

Član 3.

Usluge u objektima Sportskog centra mogu koristiti samo lica sa propisnom i odgovarajućom sportskom opremom za svaki objekat, odnosno sadržaj ( čiste patike, sportska odjeća i sl. ).

Lica koja ne posjeduju odgovarajuću i čistu sportsku opremu ne mogu koristiti usluge Sportskog centra.

Član 4.

Korišćenje – upotreba sprava za vježbanje dozvoljeno je samo pod nadzorom stručnog lica iz Sportskog centra – stručnog klupskog trenera.

Rukovanje cijelom tehnikom ( semafor, ozvučenje, uključivanje el.energije i sl. ) dozvoljeno je samo službenom licu – stručnom radniku Centra.

Član 5.

Korisnici usluga Centra su dužni da odjeću i obuću ostavljaju na namjenski određenom mjestu.

Stvari od vrijednosti mogu se dati na čuvanje službenom licu uz potvrdu o primopredaji.

Za nestale stvari, ostavljene mimo predviđenog mjesta, Sportski centar ne odgovara.

Član 6.

  ZABRANJENO JE:

– Igranje loptom u holovima, svlačionicama, zelenim površinama i platou oko objekta.

– Upotreba rekvizita koji bi na bilo koji način nanosili štetu objektima ili invetaru Sportskog centra ili   predstavljali neposrednu opasnost po druge korisnike.

– Uvođenje životinja, unošenja bicikla i dječijih kolica u prostorije Sportskog centra.

– Pušenje i unošenje alkohola u prostore za sportske programe.

– Bacanje raznih predmeta u prostore za sportske programe, unošenje staklene ambalaže, upotreba petardi, sjeđenje na radijatorima i stolovima.

– Licima pod uticajem alkohola korišćenje prostorija za sportske programe.

– Svako drugo necivilizovano ponašanje.

Član 7.

Odluke dežurnog osoblja se moraju poštovati.

Član 8.

Svoje primjedbe, žalbe, sugestije i pohvale možete upisati u knjigu koja se nalazi kod upravnika.

Član 9.

Korisnici Sportskog centra i posjetioci su dužni pridržavati se ovog kućnog reda i rasporeda rada za svaki objekat ( sadržaj ).

Za sva oštećenja, počinitelj će snositi materijalnu i krivičnu odgovornost.

Nepoštovanje kućnog reda i rasporeda rada, povlači udaljenje korisnika i posjetioca iz sportskih objekata centra.