PRAVILNIK O KORIŠĆENJU BAZENA JP SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

 1. Uvodne odredbe

Član 1.

Pravilnikom (u daljem tekstu  Pravilnik) o korišćenja bazena Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić ( u daljem tekstu preduzeća) uređuje se način rada  olimpijskog bazena (u daljem tekstu bazen), propisuju pravila ponašanja posjetilaca i korisnika bazena, kao i pravila koja regulišu održavanje reda i bezbjednosti u bezenu  u vrijeme njegovog rada.

Pod bazenom  se podrazumjevaju i pomoćne uslužne prostorije koje služe svrsi bazena, (svlačionice, wc prostorije, hodnici,  i ostale prostorije koje služe  bazenu), kao  i prilazna mjesta, počev od ulaza.

Član 2.

Svaki posjetilac pri ulasku u bazen u obavezi je da se upozna sa ovim Pravilnikom, kao i da poštuje njegove odredbe.

Član 3.

Kupovinom ulaznice odnosno  mjesečne, sezonske ili godišnje karte ( u daljem tekstu ulaznice) posjetilac prihvata Pravilnik i njegove odredbe i potvrđuje da je ovaj Pravilnik pročitao.

 

Kupovinom ulaznice posjetilac se obavezuje da će se pridržavati odredbi, smjernica, upozorenja, zabrana i naređenja, koja su navedena u Pravilniku, kao i na “info” i ostalim tablama koje se nalaze u kompleksu.

Član 4.

Kupovinom ulaznice posjetilac potvrđuje da je:

– svjestan posledica koje proizilaze iz kršenja bilo kog  pravila;

– saglasan da ovaj  sadržaj koristi u postojećem stanju;

– osposobljen da koristi bazen na bezbjedan način;

– svjestan rizika koji mogu nastupiti prilikom korišćenja bazena i da slobodnom voljom pristaje na iste.

 

Član 5.

Posjetioci moraju da izbegavaju sve radnje, koje narušavaju udobnost drugih posjetilaca, ili koje narušavaju radne obaveze zaposlenih.

 

 1. Ulaz

Član 6.

Prilikom ulaska, svi se korisnici moraju prvo javiti na recepciju bazena, gdje dobijaju uputstva za korišćenje i kretanje po Bazenu.

Član 7.

Ulaz je dozvoljen samo u radno vrijeme sa važećom ulaznicom ili sezonskom kartom, koju posjetilac može da kupi na blagajni.

Ulaz van radnog vremena, kao i neovlašćenim licima, nije dozvoljen.

Član 8.

Djeci mlađoj od 12 godina ulaz je dozvoljen samo u pratnji osobe starije od 18 godina.

Član 9.

U terminima koji su  rezervisani za škole, društvene, sportske i druge organizacije, korišćenje bazena  ostalim posjetiocima je zabranjeno.

Kada su kapaciteti bazena popunjeni, preduzeće zadržava pravo da zabrani ulaz ostalim posjetiocima.

Član 10.

Poslednja prodaja ulaznica i ulaz u bazen je moguća najkasnije jedan sat  i trideset minuta prije zatvaranja bazena.

Član 11.

Cijena ulaznice po terminu,  mjesečnom, sezonskom i godišnjem nivou, utvrđuje Upravni odbor preduzeća  posebnom odlukom.

Mjesečna, sezonska i godišnja karta-ulaznica  mora sadržati fotografiju korisnika, i isti je dužan da je koristi kao identifikacionu ispravu prilikom ulaska na bazen.

Ulaznice iz stava 2 ovog člana zainteresovana lica mogu dobiti podnošenjem zahtjeva nadležnom radniku preduzeća, uz koji prilaže i fotokopiju identifikacionog dokumenta ( lična karta, vozačka dozvola, pasoš) i 1 fotografiju dimenzija 3×3.5 cm, a koje prilaže uz uplatnicu na iznos cijene ulaznice koju želi.

Član 12.

Direktor preduzeća, shodno svojoj procjeni, može da dojeli  “vip ulaznice”, na dnevnom, mjesečnom, seznoskom ili godišnjem nivou.

Ulaznice iz stava 1 ovog člana dodjeljuju se  licima koja su svojim angažovanjem, neposredno ili posredno doprinjela izgradnji bazena, njegovom funkcionisanju, ili na drugi način pomažu preduzeće i licima koja za preduzeće predstavljaju značajne poslovne partnere.

III. Zabrana ulaska u bazen

Član 13.

Zabranu ulaska u bazen mogu imati:

 • osobe oboljele od zaraznih bolesti ili bolestima koje izazivaju gađenje, (u slučaju sumnje u postojanje istih, službeno lice preduzeća dužno je da traži potvrdu od nadležnog zdrastvenog subjekta-ustanove ili ljekara, da konkretno lice može koristiti bazen bez opasnosti po druga lica),
 • osobe sa otvorenim ranama, eventualno kožnim problemima (npr. ljuštenje kože, osipi i sl),
 • osobe koje boluju od bilo kakvih bolesti koje mogu da ugroze zdravlje ostalih posjetilaca, ( osobe sa temperaturom, kašljem,  konjuktivitis i slično..)
 • osobe sa zavojima na tijelu;
 • prljave osobe, u prljavoj odeći i vašljive osobe;
 • osobe, koje odbijaju da plate ulaznicu;
 • osobe koje posredno ili neposredno izjavljuju, usmeno ili konkludentnom radnjom da neće poštovati odredbe Pravilnika;
 • osobe za koje se procjeni da njihovo prisustvo može ugroziti bezbjednost i čistoću kompleksa;
 • osobe čije je ponašanje u suprotnosti sa moralnim i društvenim načelima,
 • osobe, koje planiraju da koriste bazen u komercijalne svrhe ili nestandardno korišćenje bez odobrenja preduzeća.

Član 14.

Zabrana ulaza važi za osobe pod uticajem alkohola, droga ili drugih omamljujućih sredstava.

Član 15.

U bazen je zabranjeno uvođenje životinja.

Član 16.

Iz bezbjednosnih razloga osobama, koje se ne mogu samostalno kretati, oblačiti ili svlačiti bez pomoći druge osobe, takođe osobama sa fizičkim ili mentalnim smetnjama, ulaz u bazen je dozvoljen samo uz pratnju.

 

Član 17.

Iz prostora bazena može biti udaljen, bez povraćaja novca za ulaznicu, posjetilac koji se i nakon upozorenja ne pridržava odredbi ovog Pravilnika ili ne posluša uputstva zaduženih radnika bazena.

 1. Korišćenje bazena

Član 18.

Bazen je namjenjen samo plivačima. Za neplivače  bazen je  zabranjen.

 

Član 19.

Vrijeme boravka u bazenu je ograničeno vremenom na koje je bila kupljena važeća ulaznica. Ako se navedeno vrijeme za kupanje prekorači, posetilac je u obavezi da plati doplatu.

Član 20.

Svi posjetioci su u obavezi da se prije ulaska u bazen  detaljno umiju  ispod tuša uz upotrebu higijenskog sredstva (šampon, sapun, kupka), i da prođu kroz higijensku barijeru.

Član 21.

Posjetioci kompleksa moraju koristiti sopstveni kupaći kostim koji mora da bude čist.

Nudizam je zabranjen.

Član 22.

Posjetioci se mogu svlačiti i oblačiti samo na mjestima za to predviđenim u garderobama ili svlačionicama.

Član 23.

Svi korisnici bazena sa dugom kosom dužni su nositi plivačku kapu za kosu.

U kupačkoj zoni nije dopušteno ulaziti u bilo kakvoj obući, a prilikom održavanja sportskih svečanosti ili službenih obilazaka Bazena, posjetioci na cipele moraju staviti zaštitne navlake/kaljače.

 

Član 24.

Iz bezbjednosnih razloga zabranjeno je nositi bilo kakvu staklenu ambalažu.

Član 25.

Preporučuje se da se u bazen ne unose vrijedne stvari i veća količina novca.

Preduzeće ne odgovora za krađu i nestanak stvari u okviru bazena.

Član 26.

Za upotrebu sportskih rekvizita i rekvizita za igru neophodna je dozvola dežurnog osoblja.

 

Član 27.

U mali bazen dozvoljen je ulaz samo djeci do 12 godina. Ulaz odraslima u mali bazen je zabranjen ukoliko ne prate dijete.

Član 28.

Svi posjetioci moraju da brinu o čistoći bazena, da svojim postupcima i ponašanjem ne uznemiravaju ostale posjetioce, da ne prave pretjeranu buku, da brinu za ličnu bezbjednost i da ne trče po mokrim površinama.

Član 29.

Preduzeće zadržava pravo da iz tehničkih razloga koriguje vrijeme otvaranja i zatvaranja bazena.

U slučaju gore navedenog preduzeće nije u obavezi da nadoknadi ulaznicu posjetiocima, niti na drugi način da posjetiocu izvrši nadoknadu.

Član 30.

Svaki posjetilac je u obavezi da nadoknadi gubitke i štete koje je izazvao, do kojih je došlo njegovom krivicom kako na opremi bazena, tako i na imovini ostalih lica.

Član 31.

Za povrede koje posjetilac izazove sopstvenom neopreznošću ili nepoštovanjem ovog Pravilnika, preduzeće ne snosi odgovornost.

Član 32.

Bazen se koristi na sopstvenu odgovornost, te se u slučaju povreda korisnici Bazena odriču bilo koje vrste potraživanja prema preduzeću.

Posjetioci Bazen koriste na sopstvenu odgovornost i rizik.

Član 33.

Svaki posjetilac je u obavezi da se pridržava uputstava obaveštenja i upozorenja, istaknutih u bazenu. U slučaju nepoštovanja ograničenja i upozorenja,  posjetilac preuzima na sebe odgovornost za bilo kakve povrede ili druga oštećenja koja proizilaze iz rizičnog ponašanja. Osoba koja pod uticajem alkohola koristi bazen radi to na sopstveni rizik.

U slučaju povreda preduzeće ne snosi odgovornost.

Član 34.

Posjetilac je u obavezi da napusti bazen 30 minuta prije završetka radnog vremena.

Član 35.

Posjetioci snose potpunu odgovornost za zaključavanje ormarića, u kojima imaju ostavljene lične stvari i odjeću.

Preduzeće ne odgovara za lične stvari izgubljene prilikom korišćenja bazena.

Član 36.

Ako posjetilac odluči da prije vremena napusti bazen, preduzeće  nije u obavezi da mu nadoknadi ulaznicu, niti na drugi način da izvrši nadoknadu.

Član 37.

Posjetioci su u obavezi da se pridržavaju uputstava spasilaca  i  radnika preduzeća.

Za fotografisanje i snimanje u okviru  bazena u komercijalne svrhe i za štampu neophodna je obavezna dozvola direktora preduzeća.

Član 38.

Organizovane grupe korisnika moraju imati vođu grupe, instruktora ili trenera, koji preuzima odgovornost za njih i ima slijedeće obaveze:

 • na recepciji mora dočekati sve korisnike iz svoje grupe
 • na recepciji za grupe dobija razmještaj u svlačionici i u kupačkoj zoni, zatim vodi grupu u svlačionice i u kupačku zonu
 • osigurava red i disciplinu u grupi, takođe upozorava članove grupe na pridržavanje odredbi pravilnika
 • komunicira u ime grupe sa osobljem bazena
 • po završetku korišćenja bazena vodi grupu do recepcije i odjavljuje korišćenje bazena.

 

Član 39.

Za vrijeme treninga, na plivalištu mogu biti samo sportisti i treneri u sportskoj opremi koju koriste isključivo za vrijeme boravka u kupačkoj zoni, a sve druge osobe ( roditelji i sl.) mogu koristiti ulazni hodnik do recepcije.

Roditelji djece do 7godina,mogu kroz posebno označeni hodnik ući u prostor garderobe kako bi im pomogli u oblačenju.

 

 1. Zabranjene radnje

Član 40.

Zabranjeno je:

 • korišćenje bazena od strane neplivača, osim bazena za neplivače uz pratnju roditelja ili staratelja
 • Tražiti od zaposlenih u bazenu usluge koje su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom;
 • Nošenje i upotreba oružja bilo koje vrste;
 • Uništavati opremu preduzeća i rasipati vodu sa bazena;
 • Kupati se u odjeći nepodobnoj za kupanje, uključujući donji veš;
 • Djeci svih uzrasta je ulaz u bazen iz higijenskih razloga dozvoljen samo u kupaćem kostimu ili specijalnim kupaćim (vodootpornim) pelenama;
 • Korišćenje sredstava za higijenu (šampon, sapun i slično) u bazenu;
 • Neopravdano tražiti pomoć;
 • Ulaziti u službene prostoijre(prostoriju za prvu pomoć, za zaposlene i sl), u svlačionice i tuševe osoba suprotnog pola i u djelove kompleksa, gdje je označena zabrana ulaza iz bezbjednosnih ili tehničkih razloga;
 • Uzajamno gnjuranje i bacanje drugih u vodu,
 • Skakati u bazen;
 • Nositi u bazen predmete koji nijesu predviđeni za plivanje i kupanje;
 • Unositi peraja i maske za ronjenje;
 • Galamiti, zviždati, praviti nepotrebnu buku, trčati (opasnost od povrede usled okliznuća), uzajamno se gnjurati i obarati druge osobe ili se na drugi način nedolično ponašati;
 • Mokriti u bazen, bacati otpatke i zagađivati prostor bazena;
 • Pljuvati na pod i u vodu, namjerno prljati i zagađivati vodu,
 • Pušiti u prostorima uslužnih prostorija i bazena, i u svakom dijelu kompleksa obilježenom kao nepušačka zona;
 • Neovlašćeno upotrebljavati opremu za spasavanje i predmete prve pomoći, aparate za gašenje požara ili drugu opremu koja preduzeću služi za vanredne situacij;
 • Svojevoljno premještati opremu i instalirani namještaj;
 • Nositi sa sobom oštre predmete, druge staklene stvari, koje se mogu razbiti i time izazvati povredu;
 • Pranje veša,
 • Umivanje sapunom izvan tuševa;
 • Ulaziti u bazen, sa žvakaćom gumom;
 • Preskakakti dezo barijeru prilikom ulaska,
 • Konzumacija hrane u prostorima bazena, ili drugim, za ovu svrhu, nerezervisanim prostorima,
 • Unošenje hrane i pića kao i ručnih frižidera;
 • Fotografisanje ili snimanje posjetilaca ili grupe ljudi bez njihove saglasnosti;
 • Korišćenje muzičkih instrumenata, audio tehnike ili televizije;
 • Nanositi štetu, prljati, premještati, mijenjati ili uklanjati predmete ili oznake koji su postavljeni u kompleksu;
 • Uznemiravati kupače, posjetioce, spasioce i druge zaposlene u preduzeću i narušavati bezbjednost kupača i posjetilaca na bilo koji način;
 • Korišćenje pištaljke ili sličnih sprava/uređaja za davanje zvučnih signala koje mogu remetiti rad spasilaca i drugih zaposlenih;
 • Ponašati se na prostoru bazena protivno ovom Pravilniku i pozitivnim propisima;

U slučaju kršenja  zabrane navedenih u stavu 1 ovog člana  radnici preduzeća  imaju pravo odmah da udalje posjetioca iz prostorija  bez prava na povraćaj novca za ulaznicu.

U slučaju protivljenja posjetilaca, radnik preduzeća dužan je zatražiti pomoć od policije.

 

 1. Ostale odredbe

Član 41.

Uprava bazena dužna je privremeno zatvoriti bazen za korisnike u slučaju:

 • odstupanja kvaliteta vode izraženom u ph vrijednosti od dozvoljenih granica;
 • odstupanja količine hlora od dozvoljenih granica;
 • odstupanja mikrobiološke ispravnosti vode od dozvoljenih granica,
 • u slučaju da druga analiza pokaže da kvalitet vode nije zadovoljajvajući,
 • u drugim slučajevima kada nijesu obezbjeđeni neophodni uslovi za redovnu upotrebu bazena.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, bazen se ne može staviti u funkciju za korisnike do otklanjanja nedostataka.

U slučaju iz stvava 1 ovoga člana uprava je dužna istaći obavještenje na ulaznim vratima, o privremenom prekidu rada bazena.

 

VII. Prelazne i završne odredbe

Član 42.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i tumačenje njegovih odredbi daje Upravni odbor preduzeća, na način i u postupku propisanom za njegovo donošenje.

 

Član 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli preduzeća.

Posted in: