Analitička kartica za period od 25.06.2018. do 27 .06.2018.

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Analitička kartica za period od 25.06.2018. do 27 .06.2018.