Analitička kartica za period od 04.01. do 10.01.2017.

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Analitičku karticu za period od 04.01. do 10.01.2017.