SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – BAZEN NIKŠIĆ 19.06.2024.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovane građanke i građani,
JP Sportski centar Nikšić obavještava javnost da već duži period ima problem u
radu bazena, a koji se prvenstveno odnosi na rad toplotnih pumpi.
Naime, bazen je rekonstruisan 2016.godine i izvođač radova je bio Ening iz
Nikšića. Ono što predstavlja problem je to, što izvođač radova nema obezbjeđen
servis u CG, već je ovlašćeni serviser VIESSMANN iz Beograda, a s obzirom da
se radi o softverskim rješenjima na toplotnim pumpama, moralo se čekati na
raspoloživost programera ovog ovlašćenog servisera.
Na osnovu defektaže i izvještaja koji smo dobili od Viessmann-a
16.04.2024.godine, utvrđena je potreba za zamjenom i nabavkom novog PLC-a.
Takođe, u izvještaju Viessmann-a koji smo dobili 14.06.2024.godine prilikom
montaže, povezivanja i programiranja novog PLC-a, navedeno je da je utvrđen
kvar na kompresoru . Kao uzrok svih oštećenja opreme navedeno je nepravilno
električno napajanje i primjetan visok nivo napona, kao i da vjerovatno postoje i
druge nepravilnosti u napajanju toplotnih pumpi električnom energijom. Kao
preporuka dato je kontinualno snimanje u cilju pronalaženja trenda i uzroka
nepravilnosti.
Na sastanku koji je održan u Opštini Nikšić sa predsjednikom Markom
Kovačevićem, menadžment JP Sportski centar je dobio finansijsku podršku
osnivača, za rješavanje svih problema na bazenu. Tema sastanka je bila hitno

osposobljavanje bazena, pronalaženja uzroka kvarova i trajnog rješenja za dalje
održavanje. Opština Nikšić kao osnivač izrazila je spremnost da se osposobi mali
bazen, ukazala je da se pokuša sanirati kvar kako se ne bi bazen zatvorio, a u
međuvremenu da se izvrše procedure javnih nabvki, za nabavku nove rezervne
opreme, kako u budućnosti ne bi dolazilo do prekida rada bazena. Bazen
predstavlja opšti interes grada, tako da će svoj doprinos dati EPCG i Cedis kako bi
se ovaj problem riješio.

Direktor
Boško Drašković