Izvještaj o ispitivanju bazenske vode 27.05.2021.

Ispitivanje bazenske vode u JP Sportskom centru Nikšić izvršeno je 27.05.2021.god, od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore-Centar za zdravstvenu ekologiju.
Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima, kao i uslovima za zdravstvenu ispravnost vode za rekreativne potrebe i druge vode od javno-zdravstvenog interesa i stručnog razmatranja može se konstatovati da dostavljeni uzorak u pogledu ispitivanih parametara ODGOVARA sa zdravstvenog aspekta.

Posted in: