OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA BAZENA NIKŠIĆ

Termini za građanstvo od 11.11.2019. su sljedeći

Ponedjeljak,11.11.2019.
08 – 09
10 – 11
12 – 13
14 – 15
16 – 17
18 – 19
20 – 21
21 – 22
Utorak,12.11.2019.
08 – 09
10 – 11, ½ bazena
12 – 13
14 – 15
20 – 21
21 – 22
Srijeda,13.11.2019.
08 – 09
10 – 11, ½ bazena
12 – 13
14 – 15
16 – 17, ½ bazena
18 – 19
20 – 21
21 – 22
Četvrtak, 14.11.2019.
08 – 09
10 – 11,1/2 bazena
12 – 13
14 – 15
16 – 17, 1/2 bazena
18 – 19
20 – 21
21 – 22
Petak,15.11.2019.
08 – 09
10 – 11, 1/2 bazena
12 – 13
14 – 15,
16 – 17 , 1/2 bazena
18 – 19
20 – 21
21 – 22
Subota, 16.11.2019.
08 – 09
10 – 11, 1/2 bazena
12 – 13
14 – 15
16 – 17
18 – 19
20 – 21
21 – 22
Nedjelja,17.11.2019.
08 – 09
10 – 11, 1/2 bazena
12 – 13
14 – 15
16 – 17
18 – 19
20 – 21
21 – 22
Za detaljnije informacije pozovite na 068 892 686
Hvala na razumijevanju!