BAZEN – UPUTSTVA ZA KORISNIKE

Prilikom svakog korišćenja bazena, svi se korisnici moraju prvo javiti na recepciju bazena, gdje dobijaju uputstva za korišćenje i kretanje po Bazenu Nikšić.

Obavezno je tuširanje i prolaz kroz higijensku barijeru za dezinfekciju nogu prije ulaska u kupačku zonu.

Svi korisnici bazena sa dugom kosom dužni su nositi plivačku kapu za kosu.

U kupačkoj zoni nije dopušteno ulaziti u bilo kakvoj obući, a prilikom održavanja sportskih svečanosti ili službenih obilazaka Bazena, posjetioci na cipele moraju staviti zaštitne navlake/kaljače.

Radi održavanja higijene i u interesu svih korisnika u prostoru Bazena Nikšić zabranjeno je:

 • pušenje u svim prostorijama Bazena Nikšić
 • ulazak osobama pod uticajem alkohola i opojnih droga                                             
 • korišćenje bazena od strane neplivača, osim bazena za neplivače uz pratnju roditelja ili staratelja
 • unošenje staklenih i drugih lomljivih predmeta
 • uvođenje kućnih ljubimaca u prostor Bazena Nikšić                                                    
 • konzumacija pića i hrane u kupačkoj zoni i na tribinama
 • trčanje kroz garderobe i u kupačkoj zoni
 • skakanje u vodu,ronjenje,igranje loptom,korišćenje opreme bazena i unošenje bilo kakve opreme na bazen, osim uz izričito odobravanje osoblja bazena                                                                
 • korišćenje bazena u neprikladnim kupaćim kostimima                                                      
 • ulazak u bazen sa kožnim i infektivnim oboljenjima
 • za vrijeme korišćenja bazena napuštati kupačku zonu i potom se vraćati
 • fotografisanje i snimanje, osim uz dozvolu osoblja Bazena.

________________________________________________________________________________

Organizovane grupe korisnika moraju imati vođu grupe, instruktora ili trenera, koji preuzima odgovornost za njih i ima slijedeće obaveze:

 • na recepciji mora dočekati sve korisnike iz svoje grupe
 • na recepciji za grupe dobija razmještaj u svlačionici i u kupačkoj zoni, zatim vodi grupu u svlačionice i u kupačku zonu
 • osigurava red i disciplinu u grupi, takođe upozorava članove grupe na pridržavanje odredbi kućnog reda
 • komunicira u ime grupe sa osobljem Bazena Nikšić
 • po završetku korišćenja bazena vodi grupu do recepcije i odjavljuje korišćenje bazena

Za vrijeme treninga, na plivalištu mogu biti samo sportisti i treneri u sportskoj opremi koju koriste isključivo za vrijeme boravka u kupačkoj zoni, a sve druge osobe ( roditelji i sl.) mogu koristiti ulazni hodnik do recepcije.

Roditelji djece do 7g.,mogu kroz nečisti hodnik ući u prostor garderobe kako bi im pomogli u oblačenju i sl.

Bazen se koristi na vlastitu odgovornost, te se u slučaju povreda korisnici Bazena odriču bilo koje vrste potraživanja prema Upravi Bazena.

 

Korisnici Bazena dužni su sami brinuti o svojim vlastitim stvarima i vrijednostima. Preporučuje se u Bazenu Nikšić ne unositi vrijedne predmete, jer Uprava Bazena ne odgovara za nestanak ličnih stvari korisnika ili nastanak štete na njima.Za neodgovorno ponašanje, namjerno oštećenje imovine i sl. snosiće se odgovornost, te će se prema slučaju sa takvim postupati na zakonom predviđen način, odnosno na sva oštećenja počinilac će snositi materijalnu i kaznenu odgovornost.

Uputstva i odluke osoblja Bazena obavezne su za sve korisnike, a osobe koje ih ne poštuju mogu biti udaljene iz prostora Bazena Nikšić.

Uprava Bazena zadržava pravo zatvaranja bazena u bilo koje doba i bez predhodnog obavještenja iz tehničkih i organizacijskih razloga.

Osobe koje se ne pridržavaju ovog reda biće udaljenje iz prostora Bazena Nikšić.

 

                     UPRAVA

ZATVORENI BAZEN NIKŠIĆ                                                                                           JP Sportski centar Nikšić

Posted in: