Olimpijski bazen

Bazen je počeo sa izgradnjom 1972.god. U sklopu ove cjeline nalazi se plivački bazen i bazen za neplivače, kao i ostali prateći sadržaji, sa jednostranim tribinama , kapaciteta oko 1000 sjedišta i predstavlja jedini objekat ove vrste u Crnoj Gori.

*  Plivački bazen:

Dimenzija: 50 x 21m ,dubina 1.44 – 2.10 – 4.30 ,8 staza,površine 1050 m2

Namjena:Plivanje, sinhronizovano plivanje i vaterpolo.

*Bazen za neplivače:

Dimenzija: 13 x 4,40 m , dubina 50 cm

bazen 001

 

Bazen je pušten u rad 18.septembra 2000.god. i radio je svega nekoliko mjeseci, tačnije do 22.decembra 2000.god. Kasnije je ponovo aktiviran u maju mjesecu 2001.god. do oktobra 2001.god.

Osnovni razlog daljeg prekida rada je prouzrokovan nedovoljnim zagrijavanjem,odnosno nedostatkom vazdušnog grijanja.Osnovni sistem podnog i radijatorskog grijanja bazena je povezan sa Pivarom ″Trebjesa″ što je bilo nedovoljno za usklađenje temperature u bazenu i van njega.

Bazen je posjedovao upotrebnu dozvolu, ali još uvijek nijesu bili završeni radovi na sistemu vazdušnog grijanja, što je preduslov da  bazen bude funkcionalan tokom čitave godine.

Bazen je pružao odlične uslove za održavanje plivačkih i vaterpolo utakmica.

 

U septembru 2005.god. odlukom Upravnog odbora formirana je komisija koja je konstatovala stanje bazenske tehnike,ista je sačuvana i konzervirana.
Na osnovu saglasnosti osnivaca Opstine Niksic i organizatora prvenstva,a za potrebe Evropskog kadetskog rukometnog prvenstva, 2010. god. bazen je privremeno osposobljen u trening dvoranu – Dvoranu B.

IMG_0808

Prostor Dvorane B, je montažno – demontažnog karaktera, do momenta trajnog rješenja i stavljanja bazena u upotrebu.

Školjka bazena je sačuvana od oštećenja, privremeno zatvorena parketnom podlogom i prekrivena tarafleksom, za potrebe malih sportova.

IMG_0792

REKONSTRUKCIJA

Prvi koraci ka rekonstrukciji napravljeni su u maju 2014.godine, posjetom delegacije VPSCG
Sportskom centru Nikšić, na čelu sa predsjednikom g-dinom Srđanom Kovačevićem i direktorom
Petrom Porobićem.
U junu iste godine pristupa se izradi studije optimalnog korišćenja energije za potrebe rada
bazenske hale, u kompleksu JP Sportski centar Nikšić.
Studija je završena i prezentovana u oktobru 2014.godine.
U januaru 2015.godine zaključen je sporazum između VPSCG i Opštine Nikšić, kojim se definišu
obaveze i aktivnosti za sprovođenje rekonstrukcije bazena, kao i izrada tehničke dokumentacije,
zatim projekta hidrogeoloških i istražno-eksploatacionih radova.
U istom periodu počelo se na izradi projekta arhitekture, konstrukcije, instalacije vodovoda,
elektrotehničkih instalacija-jaka struja i termotehničkih instalacija.
Izvedena su dva istražna bunara, dubine po 50 m.
Ispitana je bunarska voda, koja po svim parametrima pripada svojoj zahtjevnoj klasi boniteta.
Projekat rekonstrukcije je obuhvatio sanaciju i ojačanje nosača krovne konstrukcije.Projekat je
predvidio zamjenu postojećeg krovnog pokrivača sa svim opšivima, ugradnji novog termo-
izolacionog panela, ugradnju fasadnog spoljnjeg i unutrašnjeg panela.
Izvođeni su radovi na izradi staklene fasade i ista je urađena po traženim koeficijentima
provodljivosti i projektne dokumentacije.
Uspješno je izvršena i rekonstrukcija bazenske tehnike, kao i građevinsko-zanatski radovi na
rekonstrukciji pomoćnih prostorija i plivališta.
Uspješno su izvedeni radovi termotehničkih instalacija sa automatikom, kao i rasvjeta na plivalištu i
dovod napojnih kablova od trafostanice do termotehničkih instalacija.
U maju 2015.godine , Dvorana B je prestala sa radom, da bi se počelo sa realizacijom planiranih
aktivnosti na rekonstrukciji i adaptaciji Olimpijskog bazena.
Rekonstrukcija je otpočela u junu 2015.godine.
Sporazumom koji su potpisali VPSCG i Opština Nikšić, predviđeno je da bazen počne sa radom u
maju 2016.godine. Kako je i planirano, nakon uspješno završene rekonstrukcije, bazen je svečano
otvoren 20.05.2016.godine.
Bazen od 15.06.2016.godine, pruža usluge svim korisnicima.
 

 U našoj galeriji možete pogledati fotografije radova, pod nazivom :

Rekonstrukcija olimpijskog bazena