Putni nalozi za period od 22.02.2017. do 28.02.2017.

  1. 22.02.2017.1
  2. 22.02.2017
  3. 23.02.2017.1
  4. 23.02.2017
  5. 27.02.2017.1
  6. 27.02.2017
  7. 28.02.2017.1
  8. 28.02.2017

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 22.02.2017. do 28.02.2017.