• Sportski sadržaji

   Sportski centar Niksic je registrovan za pruzanje usluga sportistima i rekreativcima,ustupanje na koriscenje sportskih sadrzaja i pruzanja usluga obrazovanja i vaspitanja,u ovoj oblasti.

   — Opširnije

  • Restoran

   U najintimnijem dijelu Sportskog centra nalazi se moderan ugostiteljski objekat. Sirokom ponudom svojim korisnicima nudi boravak u prijatnom ambijentu i uzivanje u specijalitetima.

   — Opširnije

  • VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

   — Opširnije

Sportska dešavanja

Kulturna dešavanja

Obavještenja

 • J A V N I P O Z I V B R 03/14

  Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG“ br.21/09, 40/11) , člana 29 stav 2  Uredbe o prodaji i davanja u zakup stvari u državnoj imovini („Sl.list CG“ br 44/10), odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća  Sportski centar Nikšić o davanju u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja ponuda br.01-533 od 22.07.2013 godine,  a na […]

 • IV Sjednica Upravnog odbora-odluke

  IV Sjednica Upravnog odbora-odluke Upravni odbor JP“Sportski centar- Nikšić“, dana 24.07.2014.godine, održao je IV sjednicu u 2014.godini, na kojoj je usvojena Odluka o utvrđivanju privremenih cijena usluga korišćenja sportskog sadržaja- „Sportski tereni na otvorenom“, kao i Odluka o utvrđivanju cijena usluga zakupa reklamnih površina u JP“Sportski centar – Nikšić“.   Sjednici su prisustvovali i dali […]

 • Delegacija PVSCG posjetila JP“Sportski centar – Nikšić“

  11.06.2014. – Delegacija PVSCG u sastavu Srđan Kovačević-predsjednik,Petar Porobić-direktor, sa saradnicima bili su u posjeti JP“Sportskom centru-Nikšić“. Direktor JP“Sportski centar- Nikšić“-Predrag Ivanović, upoznao ih je sa stanjem u kojem se nalazi olimpijski bazen u okviru Centra. Nakon obilaska bazena,dogovorene su određene aktivnosti, koje bi trebalo preuzeti o eventualnom stavljanju u funkciji jedinog olimpijskog bazena u […]