CJENOVNIK

ZAKUP LOKACIJE U HOLU SPORTSKE DVORANE

Zakup šanka 30 €/utakmica
Zakup radi postavljanja aparata za kokice 10 €/utakmica
Zakup za prodajne štandove 10 €/utakmica
Zakup za samouslužne automate 15 € po automatu

 

 

 

 

C J E N O V N I K

O ISTICANJU  REKLAMA U JP SC NIKŠIĆ

-Na parketu u dvorani-

Naziv   Cijena na mjesečnom nivou   u  €
Centar terena   200 €
Reketi   2 x 100 €
Vinjete    2m x1m 50 €

 

– Reklama u unutrašnjosti dvorane –

        Naziv     m² Cijena na mjesečnom nivou u  €
Istočna strana dvorane    1 m² 20 €
Prostor ispod sjeverne i južne tribine    1 m² 20 €
Prostor u fitnes centru    1 m² 10 €

   – Reklama na otvorenim terenima i  na objektu SC –

Naziv     m² Cijena na mjesečnom nivou u   €
Prostor na objektu i fasadi  SC 1 10 €
Prostor na otvorenim terenima(teniski tereni,teren za fudbal)

 

1 5 €

   -Reklama u unutrašnjosti bazenske dvorane-

  Naziv                                                         m²      Cijena na mjesečnom

                                                                                    nivou u   €

  Prostor u unutrašnjosti                    1 m²       6,17 €

  bazenske dvorane

Troškove izrade reklame kao i PDV plaća korisnik usluge.

Ugovor se sklapa na godinu danac