• Strana

    Sportska dvorana

     Velika dvorana   Velika dvorana je prva puštena u upotrebu 18.septembra 1994. godine. Njena površina je 4.900 m2 . Može da primi 3.000 gledalaca za sjedenje i 1.000 mjesta za stajanje,na dvostranim tribinama. Površina parketa iznosi 2.224 m2 . Dvorana je uslovna i u njoj se mogu odvijati sva sportska takmicenja malih sportova, kao i […]