Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR JP SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

1. Dr Ilija Ašanin

2. Dr Budimir Bijelić,prof.

3. Bogdan Ristić

4. Vlastimir Medojević

5. Slobodan Gajić

6. Miloš Abramović

7. Đorđije Labudović