Uprava

Uprava se nalazi u prizemlju Sportskog centra, u kojoj su smještene kancelarije Direktora i administracije.

uprava2 001      uprava1 001