Teniski tereni

U sklopu spoljašnjeg uređenja Sportskog centra, izgrađena su  dva teniska terena površine  1.600 m2 , sa zemljanom podlogom.Teniski tereni su izgrađeni, septembra 2008.godine.Takođe, je planirana i izgradnja dvostranih tribina za potrebe pomenutih terena.

Teniski tereni-trening 2

Oba terena se koriste za obuku mladih polaznika skole tenisa.

Teniski-teren-otvaranje