Sportski tereni na otvorenom

Od sportskih terena na otvorenom, u funkciji je teren za fudbal  sa vještačkom podlogom – Mini Pitch teren površine 594 m2 . Teren je otvoren u  septembru 2005. godine, dok projekat za izmjenu vještačke trave na fudbalskom terenu je realizovan u junu 2015.godine.

Fudbalski teren-utakmica

U sklopu spoljašnjeg uređenja Sportskog centra, izgrađena su  dva teniska terena površine  1.600 m2 , sa zemljanom podlogom.Teniski tereni su izgrađeni, septembra 2008.godine.Takođe, je planirana i izgradnja dvostranih tribina za potrebe pomenutih terena.

Teniski teren-trening

U slobodnom neiskorišćenom prostoru Sportskog centra, projektom je predviđena izgradnja terena za rukomet, parking prostora, fontane i dječjeg parka.