Sportska dvorana

1. Velika dvorana
IMG_0971

 

Velika dvorana je prva puštena u upotrebu 18.septembra 1994. godine. Njena površina je 4.900 m2 . Može da primi 3.000 gledalaca za sjedenje i 1.000 mjesta za stajanje,na dvostranim tribinama. Površina parketa iznosi 2.224 m2 . Dvorana je uslovna i u njoj se mogu odvijati sva sportska takmicenja malih sportova, kao i organizacija kulturnih, zabavnih i sajamskih manifestacija.

dvorana A- AUDITORIJUM 001

 

Realizacija projekta prepravke centralnog grijanja dvorane i pratećih prostorija, prelaskom na gasne kotlove,  značajno je poboljšalo uslove zagrijavanja dvorane. Projekat je realizovan 18.septembra 2008.god.

 

Realizacijom  projekta  plinskog grijanja u dvorani,stvorili su se bolji uslovi, za  organizaciju sportskih takmičenja i susreta, omogućili su se bolji uslovi za rad sportskih klubova,veća iskorišćenost dvorane,ušteda postojećih troškova i sl.

 

Takođe,planirana je nabavka i ugradnja teleskopskih tribina, što bi povećalo broj mjesta za sjedenje.