Putni nalozi za period od 08.03.2017. do 12.03.2017.

  1. 08.03.2017
  2. 08.03.2017.1
  3. 09.03.2017
  4. 09.03.2017.1
  5. 10.03.2017
  6. 10.03.2017.1

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 08.03.2017. do 12.03.2017.