Putni nalozi za period od 11.01.2017. do 17.01.2017.

  1. 11.01.2017.
  2. 11.01.2017.1
  3. 16.01.2017.
  4. 16.01.2017.1
  5. 17.01.2017.
  6. 17.01.2017.1

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 11.01.2017. do 17.01.2017.