Putni nalozi za period od 04.01.2017. do 10.01.2017.

  1. 09.01.2017.
  2. 09.01.2017.1
  3. 10.01.2017.
  4. 10.01.2017.1

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 04.01.2017. do 10.01.2017.