Putni nalozi za period od 17.10.2016. do 21.10.2016.

  1. 17.10.
  2. 17.10.1
  3. 18.10.
  4. 18.10.1
  5. 19.10.
  6. 19.10.1
  7. 20.10.
  8. 21.10..1

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 17.10.2016. do 21.10.2016.