Putni nalozi za period od 03.10.2016. do 09.10.2016.

  1. 03.10.
  2. 03.10.1
  3. 04.10.
  4. 04.10.1
  5. 05.10.
  6. 05.10.1
  7. 06.10.
  8. 06.10.1
  9. 07.10.
  10. 07.10.1

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 03.10.2016. do 09.10.2016.