Putni nalozi za period od 26.09.2016. do 02.10.2016.

  1. 26.10.1
  2. 26.10
  3. 27.10.
  4. 27.10.1
  5. 28.10.
  6. 28.10.1
  7. 29.10.
  8. 29.10.1
  9. 30.10.
  10. 30.10.1

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 26.09.2016. do 02.10.2016.