Putni nalozi za period od 05.09.2016. do 11.09.2016.

  1. Putni nalog-05.09.2016-str 1
  2. Putni nalog-05.09.2016-str 2
  3. Putni nalog-06.09.2016-str 1
  4. Putni nalog-06.09.2016-str 2
  5. Putni nalog-07.09.2016-str 1
  6. Putni nalog-07.09.2016-str 2
  7. Putni nalog-08.09.2016-str 1
  8. Putni nalog-08.09.2016-str 2
  9. Putni nalog-09.09.2016-str 1
  10. Putni nalog-09.09.2016-str 2

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 05.09.2016. do 11.09.2016.