Putni nalozi za period od 29.08.2016. do 04.09.2016.

  1. 1
  2. 1a
  3. 2
  4. 2a
  5. 3
  6. 3a
  7. 4
  8. 4a
  9. 5
  10. 5a

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 29.08.2016. do 04.09.2016.