Putni nalozi za period od 25.07.2016. do 31.07.2016.

  1. putni nalog25.07.2016.1
  2. putni nalog25.07.2016
  3. putni nalog26.07.2016.1
  4. putni nalog26.07.2016
  5. putni nalog27.07.2016
  6. putni nalog28.07.2016.
  7. putni nalog28.07.2016.1
  8. putni nalog29.07.2016.1
  9. putni nalog29.07.2016

 

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 25.07.2016. do 31.07.2016.