Putni nalozi za period od 18.07. do 24.07.2016.

  1. putni nalog 18.07
  2. putni nalog 18.07.1
  3. putni nalog 19.07
  4. putni nalog 19.07.1
  5. putni nalog 20.07
  6. putni nalog 20.07.1
  7. putni nalog 21.07
  8. putni nalog 21.07.1
  9. putni nalog 22.07
  10. putni nalog 22.07.1

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 18.07.2016. do 24.07.2016.