Putni nalozi za period od 12.07.2016. do 17.07.2016.

  1. putni nalog za 12.07.2016
  2. p.n.12.07.2016z

Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije:

Putni nalozi za period od 12.07.2016. do 17.07.2016.

 

Obrazloženje: Zbog praznika, sl.vozilo se nije koristilo 13.07.,14.07.,15.07.,16.07.,17.07.2016.