Opšti akti

  • CJENOVNIK

    KORIŠĆENJE SPORTSKE DVORANE   OLIMPIJSKI PROGRAM REKREACIJA                                                            CIJENA                                                             CIJENA Trening dnevni (07h-15h) 50 €/h Trening dnevni (07h-15h) 40 €/h Trening noćni (15h-23h) 60 €/h Trening noćni (15h-23h) 50 €/h Utakmice niži rang-dnevni termin (07h-15h) 120 €/h Utakmice niži rang i školski sport 50 €/h Utakmice niži rang-noćni termin (15h-23h) 150 €/h Utakmice viši […]