Obavještenja

 • IMG_1452

  Bazen-Info za korisnike

  Radno vrijeme BAZENA – od 08:00 do 22:30 Cijene ulaznica: dnevni termin/1h ( od 07:00 do 16:00 ) iznosi 2,00€ noćni termin/1h ( od 16:00 do 22:30 ) iznosi 2,50€ za djecu do 12 god. – termin 1h – iznosi 1,00€  mjesečna karta – iznosi 30,00€ Svi korisnici bazena dužni su poštovati Pravilnik korišćenja Bazena […]

 • Analitička kartica za period od 11.01. do 17.01.2017.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Analitičku karticu za period od 11.01. do 17.01.2017.  

 • Putni nalozi za period od 11.01.2017. do 17.01.2017.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Putni nalozi za period od 11.01.2017. do 17.01.2017.  

 • J A V N I P O Z I V B R 01/17

  JAVNO PREDUZEĆE SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ O b j a v l j u j e                                      J A V N I   P O Z I V     B R  01/17 Z A:  D A V A N J E  U  Z A K U P  P O S L O V N I H   P R […]

 • Analitička kartica za period od 04.01. do 10.01.2017.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Analitičku karticu za period od 04.01. do 10.01.2017.  

 • Putni nalozi za period od 04.01.2017. do 10.01.2017.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Putni nalozi za period od 04.01.2017. do 10.01.2017.        

 • _DS2

  BAZEN – Info za korisnike

  Radno vrijeme BAZENA – od 08:00 do 22:30 Cijene ulaznica: dnevni termin/1h ( od 07:00 do 16:00 ) iznosi 2,00€ noćni termin/1h ( od 16:00 do 22:30 ) iznosi 2,50€ za djecu do 12 god. – termin 1h – iznosi 1,00€  mjesečna karta – iznosi 30,00€ Svi korisnici bazena dužni su poštovati Pravilnik korišćenja Bazena […]

 • Untitled-1

  ŠKOLA PLIVANJA I VATERPOLA SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ

  ŠKOLA  PLIVANJA I VATERPOLA SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ                                                           *Škola je počela sa radom 2.novembra *U organizaciji VPSCG i JP SC Nikšić *Termini : ponedjeljak,srijeda,petak    od 11:00  do 12:00 i od 17:00 do 18:00 *U  školu se mogu upisati djeca uzrasta   od 2004.godišta i mlađi *Cijena mjesečne članarine je 20,00 eura *Koordinator škole ispred […]

 • Analitička kartica za period od 31.10. do 06.11.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Analitičku karticu za period od 31.10. do 06.11.2016.  

 • Analitička kartica za period od 24.10. do 30.10.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Analitičku karticu za period od 24.10. do 30.10.2016.  

 • skola plivanja-poster

  Bazen-Info za građanstvo

  Poštovani sugrađani, Obavještavamo Vas da na BAZENU NIKŠIĆ od 15.06.2016.godine počinju termini za građane. Radno vrijeme – od 08:00 do 22:30 Cijene ulaznica: dnevni termin/1h ( od 07:00 do 16:00 ) iznosi 2,00€ noćni termin/1h ( od 16:00 do 22:30 ) iznosi 2,50€ za djecu do 12 god. – termin 1h – iznosi 1,00€  mjesečna […]

 • Untitled-1

  ŠKOLA VATERPOLA I PLIVANJA ZA DJEČAKE I DJEVOJČICE

  ŠKOLA VATERPOLA I PLIVANJA ZA DJEČAKE  I  DJEVOJČICE                                                            *Škola počinje sa radom 2.novembra *U organizaciji VPSCG i JP SC Nikšić *Termini : ponedjeljak,srijeda,petak    od 11:00  do 12:00 i od 17:00 do 18:00 *U  školu se mogu upisati djeca uzrasta   od 2004.godišta i mlađi *Cijena mjesečne članarine je 20,00 eura *Školu vode treneri […]

 • Putni nalozi za period od 17.10.2016. do 21.10.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Putni nalozi za period od 17.10.2016. do 21.10.2016.  

 • Analitička kartica za period od 17.10. do 21.10.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Analitičku karticu za period od 17.10. do 21.10.2016.  

 • Analitička kartica za period od 10.10. do 16.10.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Analitičku karticu za period od 10.10. do 16.10.2016.  

 • Putni nalozi za period od 10.10.2016. do 16.10.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Putni nalozi za period od 10.10.2016. do 16.10.2016.  

 • skola vaterpola

  ŠKOLA VATERPOLA I PLIVANJA

  ŠKOLA VATERPOLA I PLIVANJA ZA DJEČAKE  I  DJEVOJČICE                                                            *Škola počinje sa radom 1.novembra ( utorak) *U organizaciji VPSCG i JP SC Nikšić *Termini : ponedjeljak,srijeda,petak,subota    od 10:00  do 12:00 i od 17:00 do 19:00 *U  školu se mogu upisati djeca uzrasta   od 2004.godišta i mlađi *Cijena mjesečne članarine je 20,00 eura *Školu […]

 • skola plivanja-poster

  Bazen-Info za korisnike

  Poštovani sugrađani, Obavještavamo Vas da na BAZENU NIKŠIĆ od 15.06.2016.godine počinju termini za građane. Radno vrijeme – od 08:00 do 22:30 Cijene ulaznica: dnevni termin/1h ( od 07:00 do 16:00 ) iznosi 2,00€ noćni termin/1h ( od 16:00 do 22:30 ) iznosi 2,50€ za djecu do 12 god. – termin 1h – iznosi 1,00€  mjesečna […]

 • Analitička kartica za period od 03.10. do 09.10.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Analitičku karticu za period od 03.10. do 09.10.2016.  

 • Putni nalozi za period od 03.10.2016. do 09.10.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Putni nalozi za period od 03.10.2016. do 09.10.2016.  

 • Analitička kartica za period od 26.09. do 02.10.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Analitičku karticu za period od 26.09. do 02.10.2016.    

 • Putni nalozi za period od 26.09.2016. do 02.10.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Putni nalozi za period od 26.09.2016. do 02.10.2016.    

 • step0001

  Bazen-Info za korisnike

  Poštovani sugrađani, Obavještavamo Vas da na BAZENU NIKŠIĆ od 15.06.2016.godine počinju termini za građane. Radno vrijeme – od 08:00 do 22:30 Cijene ulaznica: dnevni termin/1h ( od 07:00 do 16:00 ) iznosi 2,00€ noćni termin/1h ( od 16:00 do 22:30 ) iznosi 2,50€ za djecu do 12 god. – termin 1h – iznosi 1,00€  mjesečna […]

 • Putni nalozi za period od 19.09.2016. do 25.09.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Putni nalozi za period od 19.09.2016. do 25.09.2016.  

 • Analitička kartica za period od 19.09. do 25.09.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Analitičku karticu za period od 19.09. do 25.09.2016.  

 • Analitička kartica za period od 12.09. do 18.09.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Analitičku karticu za period od 12.09. do 18.09.2016.  

 • Putni nalozi za period od 12.09.2016. do 18.09.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Putni nalozi za period od 12.09.2016. do 18.09.2016.  

 • rekl.

  Bazen-info za korisnike

  Poštovani sugrađani, Obavještavamo Vas da na BAZENU NIKŠIĆ od 15.06.2016.godine počinju termini za građane. Radno vrijeme – od 08:00 do 22:30 Cijene ulaznica: dnevni termin/1h ( od 07:00 do 16:00 ) iznosi 2,00€ noćni termin/1h ( od 16:00 do 22:30 ) iznosi 2,50€ za djecu do 12 god. – termin 1h – iznosi 1,00€  mjesečna […]

 • Putni nalozi za period od 05.09.2016. do 11.09.2016.

  Postupajući u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ( Sl.list CG br.52/14 od 24.12.2014.god) JP Sportski centar Nikšić objavljuje sljedeće informacije: Putni nalozi za period od 05.09.2016. do 11.09.2016.